Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment 10 leden:

 • Dhr. Martin Groen (ouder)
 • Mevr. Ingeborg Jansen (ouder)
 • Mevr. Marian Pema-Zwart (ouder)
 • Jesse de Jager (leerling havo-4)
 • Dhr. Ron Geerlings (docent)
 • Mevr. Marijke Venema (docent)
 • Dhr. Elbert Veel (docent)
 • Dhr. Jan Smits (hoofd facilitair)
 • Dhr. Rob van ‘t Wout (docent)
 • Mevr. Dorien Schraal (docent)
 • Gina Brons (leerling)
 • Annelot Jonker (leerling)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen zijn dit schooljaar gepland op:

Maandag 19 september – woensdag 26 oktober – maandag 12 december – maandag 13 januari 2017 – maandag 6 maart 2017 – maandag 15 mei 2017 en maandag 19 juni 2017

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen