logo
 
home4.jpg
 • 7 juli t/m 15 augustus
 • zomervakantie
 • 18 augustus
 • ontvangst alle klassen
 • 13.30 uur brugklassen + externe instroom 2e klas en hoger
 • 14.00 uur klas 2 + 3 + M4
 • 14.15 uur klas 4 + 5 + 6 H/V
 • 19 augustus
 • 09.00 uur kennismakingsprogramma 1ste jaars
 • vanaf leerjaar 2 starten om 8.30 uur met lessen
 • 2Vmbo introductie pso
 • 20 augustus
 • 1ste lesdag klas 1
 • 21 augustus
 • Schoolfotograaf
 • 22 augustus
 • activiteit H4 vanaf 4e lesuur