Topsport/talentschool

download (2)

Willem Blaeu als Topsport talentschool OSG Willem Blaeu is een Topsport talentschool. Dat wil zeggen dat onze school een aankomend topsporter met een erkende NOC*NSF status (Topsport leerling) vanuit de bond en talentvolle sporters (Talent leerling) uit de regio zo goed als mogelijk helpen om sport en studie te combineren. Er zijn 30 Topsport talent scholen in Nederland.

Wanneer ben je Topsport talentleerling? Je moet aan onderstaande criteria voldoen om een NOC*NSF status te krijgen.

 • De nationale top in jouw leeftijdscategorie;
 • Een regionale selectie;
 • Een hoge notering op een officiële ranglijst;
 • Talentvolle voetballers moeten op het hoogst mogelijke, landelijke niveau in hun leeftijdsklasse spelen;
 • Hoe krijg je de NOC*NSF status? De toekenning van de NOC*NSF status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. De database van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de Topsport Talentfaciliteiten. Topsport Talentfaciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op één van de 30 Topsport Talentscholen.

Topsport Talentfaciliteiten

Onderwijs

Op een Topsport Talentschool kun je voortgezet onderwijs volgen met extra onderwijsvoorzieningen waardoor je (top)sport en studie goed kunt combineren. Voorbeelden zijn:

 • Een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
 • Indien nodig een (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken in zowel de onderbouw als de bovenbouw.
 • Indien nodig uitstel of vermindering van huiswerk.
 • Voorzieningen om achterstanden weg te werken, onder andere d.m.v. een huiswerkklas voor de onderbouw.
 • Een aparte studieruimte met computers, stilte ruimte en toets ruimte.
 • Uitstel of aanpassing van de afname van repetities of schoolexamens.
 • Een gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter).
 • De begeleiding door een Topsport Talentbegeleider, daar waar mogelijk ook door een docent in opleiding.

Begeleiding

Als Topsport talentleerling krijg je een persoonlijke Topsport talentbegeleider toegewezen. Deze bekijkt samen met jou welke faciliteiten er geboden kunnen worden. Dit hangt o.a. samen met het niveau waarop jij sport. Jouw wensen worden naast je persoonlijk lesrooster gelegd en wij proberen tot een zo optimaal mogelijke situatie te komen. Vrijgekomen uren kunnen worden besteed in de studieruimte zodat je ’s middags en ’s avonds zo min mogelijk tijd aan je huiswerk kwijt bent. Naast de dagelijkse contacten voeren wij 3 officiële gesprekken: Doelstellingsgesprek, voortgangsgesprek en evaluatiegesprek.

Fysieke basistrainingen

Iedere schooldag kunnen Topsport Talentleerlingen deel nemen aan fysieke basistrainingen. Deze trainingen worden voorafgaand aan school gegeven. De trainingen worden gegeven door een oud-topsporter met veel kennis en ervaring op het gebied van bewegingswetenschappen.

Talentontwikkelingsprogramma’s

Aan de Topsporttalentschool zijn meerdere talentontwikkelingsprogramma’s aangesloten. Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn we met een jongensvoetbalacademie gestart. Er zijn talentontwikkelingsprogramma voor: rugby (Rugby academy NW), meisjesvoetbal (Telstar Meiden Voetbal Academie), volleybal (Nevobo), softbal, basketbal (Mike Nahar basketballacademy), hockey (Regionale Hockeyopleiding) en judo (Tom van der Kolk). Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met de jeugdvoetbalafdeling van AZ, de zwemvereniging DAW, Holland schermen, Triffis trampolinespringen, turnvereniging Saturna en tennisacademy van Gelderen. Tevens begeleiden we vele individuele sporters.

Vele topsporters uit de regio Alkmaar hebben de combinatie sport en studie gevolgd bij de Topsport Talentschool de OSG Willem Blaeu, Alkmaar. O.a. Koen Verweij, Lars Elgersma, Jade van der Molen (schaatsen), Ron Vlaar, Khalid Boulahrouz, Jermain Lens, Adam Maher, Luciano Narsingh, en nog veel meer (voetballers), Kim Polling (judo), Nycke Groot (handbal), Quinta Steenbergen (volleybal), Christel Boeljon (golf), Mike Nahar (basketbal), Mark Duursma (honkbal), Maureen Groefsema (judo), Roxane Knetemann, Claudia Koster, Ivar Slik (wielrennen), Tessa Brouwer (zwemmen) en nog vele anderen.

Voetbalacademie

De Voetbalacademie geeft jou de kans om je voetbaltalenten extra te ontwikkelen onder en aansluitend aan schooltijden. Zo combineer je sport en studie. De voetbalacademie is alleen voor de eerste drie leerjaren. Het talentontwikkelingsprogramma van de Voetbalacademie is modulair opgebouwd, wat ervoor zorgt dat iedereen op zijn eigen niveau zich kan ontwikkelen. De trainingen van de Voetbalacademie zijn extra ontwikkelingsmomenten naast de voetbaltrainingen bij de eigen voetbalclub. Zo ontwikkelen we niet alleen het individu, maar ook de voetbalvereniging heeft er profijt van.

Financiën

Aan de talentontwikkelingsprogramma’s zijn kosten verbonden, voor de school en sportbond/vereniging.  U krijgt een factuur van school betreffende de Topsporttalentbegeleiding op de LOOTafdeling (zie kosten). Daarnaast ontvangt u een factuur van de betreffende sportbond/vereniging, voor de training/begeleiding, de kosten hiervoor variëren per sport, neem hiervoor contact op met de betreffende sportbond/vereniging.

Sport en studie combineren? Doe mee aan de trials

Bezetting van de Topsport Talentafdeling: Topsport Talentcoördinator: Gerard Timmers (begeleiding havo/vwo klas 1/2)

Topsport Talentbegeleiders:

Jasper Huitsing (begeleiding havo/vwo klas 4 en hoger)

Liesbeth Hammerstein (begeleiding vmbo/mavo klas 3/4, havo/vwo 3)

Danielle Koeman (begeleiding vmbo/mavo klas 1/2)

Eva Ruder (begeleiding havo/vwo klas 1/2)

Josien de Leeuw (begeleiding leerlingen Van der Meij College)

Meer Informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer 072-5122477 toestel 180, of  een e-mail sturen naar: topsport@willemblaeu.nl

uitnodiging info avond topsporttalenten met een status van NOC NSF