TTO Lessenreeks H4 aan groepen 8 Nic. Beetsschool

Wiskunde en gym in het Engels? Aardrijkskunde, Natuurkunde, Geschiedenis? Het is vanzelfsprekend voor de tweetalige leerlingen op het Willem Blaeu om les te krijgen in het Engels. Maar les geven is iets anders!

Sinds 17 januari j.l. geven onze tweetalige HAVO 4 leerlingen iedere dinsdag een TTO les aan de twee groepen 8 van de Nicolaas Beets school. Voor de leerlingen en leerkrachten van het Nicolaas Beets is deze lessen reeks een verrijking van het aanbod van Engels, en een kijkje in de materie van het middelbaar onderwijs. Voor de HAVO 4 leerlingen van het Willem Blaeu een geweldige manier hun kennis op vakgebied over te brengen en te laten zien dat je met Engels meer kan dan films en video’s kijken en games spelen.

Marieke Kee