Beslisboom alle leerlingen in de les (corona) – versie 20-10-2020