Aanmelden ontdekkingsmiddag 27 januari 2021 15.15 uur