afsluiting project Erasmus Plus “Spirit of Europe”

Het OSG Willem Blaeu heeft vorige week het Erasmus project “Spirit of Europe” met succes afgesloten. Twee jaar lang hebben leerlingen uit Duitsland, Hongarije, Italië en Nederland samengewerkt in dit project. Vragen als: Wat is de invloed van Europa op het dagelijks leven van zijn inwoners? Of  welke waarden en normen worden door de Europeaan gedeeld? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan wordt er meer begrip gekweekt voor en inzicht gegeven in het concept en de doelen die de Europese Unie nastreeft: sociaal economische eenheid en saamhorigheid. Zoals een van de studenten het formuleerde: Europa is méér dan alleen geld voor Griekenland of steun aan vluchtelingen.

Als gastschool heeft het Willem Blaeu de groep meegenomen op excursie naar Amsterdam en Rotterdam. Bezoeken aan musea afgewisseld met bezoek aan de Rotterdamse haven, de Maeslandkering-Erasmusbrug en de nieuwe tweede Maasvlakte werden door onze gasten met veel waardering bekeken. Het hoogtepunt was een bezoek aan het paradepaardje van de Nederlandse deltatechnologie: de Deltawerken.

Alle informatie uit dit project werd ge-upload naar de Etwinning/Twinspace site zodat alle deelnemers de resultaten konden bekijken en/of bewerken.

Op de laatste dag was Rudmer Heerema (oud-leerling van het Willem Blaeu) en tevens oud-kamerlid van de VVD de gastspreker. Hij beantwoordde de vragen die de leerlingen in goed overleg hadden voorbereid.

Dit project is afgerond, maar het nieuwe Erasmus+ project staat al weer voor de deur. Een tweejarig project met als thema het Europese vluchtelingen vraagstuk. Dit zal de komende twee jaar onder de titel Migration worden uitgewerkt door de deelnemers.