Begin periode 1, ‘s middags ontvangst alle klassen.

26 augustus 2019

 

13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger

13.30 brugklassen

14.00 klas 2+3+mavo-4

14.15 klas 4+5+6 havo/vwo, ontvangst taalklasleerlingen