Kick-off bij Inholland van het project spannend ondernemen.

7 februari 2023
8.30 uur - 13.00 uur