Presentatie van de profielwerkstukken 5H en 6V. U bent als ouder van harte welkom om de presentatie bij te wonen.

31 januari 2023
8.30 uur - 10.10 uur