Anti-pestprogramma

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de sfeer in de klas en binnen de school optimaal is.  Ook hebben alle klassen een omgangscontract opgesteld met afspraken hoe we met elkaar om willen gaan en heeft iedereen daar een handtekening onder gezet. Deze worden in de lokalen bij de mentoren opgehangen. We hopen dat ons anti-pestprogramma helpt om een prettig leerklimaat te creëren.

Introductieprogramma’s

Alle klassen starten het schooljaar met een introductieprogramma met als doel elkaar beter te leren kennen en klassen afspraken te maken. Specifiek voor de brugklas duurt het programma een week; dit is het beroemde Willem Blaeu- brugklaskamp op onze school.  Daarin staat centraal de groepsvorming en het samen komen  tot groepsafspraken en -doelen. De brugklasser leert snel de school kennen.

Klas 1

Alle brugklassen volgen de Rots en Water trainingen onder leiding van Ben Vitalis in september en oktober. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten (onder schooltijd) op school. De leerlingen krijgen met hun eigen klas en mentor mentale en fysieke weerbaarheidstraining.

Door middel van deze trainingen groeit het zelfvertrouwen van de leerlingen, ze krijgen meer zelfbeheersing in momenten van conflicten en ze leren goed te kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Soms kan de leerling zijn ‘Rots’ inzetten om voor zichzelf op te komen. Een andere keer kan de leerling ‘Water’ inzetten om het even te laten gaan.

Klas 1 & 2

Voor klas 1 en 2 bieden wij standaard aan:

    • mentorlessen; klas 1 twee lesuren en klas 2 één lesuur per week
    • extra aandacht voor sociale emotionele vaardigheden en studievaardigheden, d.m.v. de mentormethode TUMULT.
    • persoonlijke mentorgesprekken over wie ben ik? wat kan ik?

Er wordt onderscheid gemaakt in sociale vaardigheden en studievaardigheden, waarin onderwerpen (wbt de sociale vaardigheden) als: ‘Een nieuwe klas’, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Opkomen voor jezelf’ aan bod komen.

Klas 3 en hoger

Alle 3e klas leerlingen doen mee aan het project ‘Uit de schaduw’. Dit is te vergelijken met het programma ‘over de streep’. Er wordt bij dit programma een plek gecreëerd waarbij je in en uit de schaduw kunt staan. Onder begeleiding van studenten van de organisatie , de docenten en mentoren  worden (lastige) onderwerpen bespreekbaar gemaakt. Leerlingen zijn vrij om te vertellen wat zij willen vertellen. Het doel van dit project is (h)erkenning krijgen voor elkaar en wederwijds respect.

Daarnaast bieden wij voor klas 3:

  • mentorlessen; klas 3 havo/vwo twee lesuren en klas 3 mavo één lesuur per week
  • persoonlijke mentorgesprekken over wat wil ik?

In de bovenbouw krijgen leerlingen minimaal drie persoonlijke mentorgesprekken per jaar.

Cyberpesten & Social Media Coach

In de onderbouw is extra aandacht voor digitaal pesten. In het voorjaar vindt er een project Cyberpesten plaats. Voor ouders(s)/verzorger(s) is er een website (digitaal pesten) die informatie geeft over digitaal pesten en hoe u in gesprek kunt gaan met uw kind hierover.

Onze Social Media Coach is op de hoogte van laatste ontwikkelingen op het gebied van social media. Hij traint onze docenten. Daarnaast geeft hij voorlichting aan ouders en is aanspreekpunt voor leerlingen over cyberpesten en veilig gebruik van social media.

Anti-pest coördinator

De anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag. In voorkomende gevallen is de mentor de contactpersoon. Mochten er toch incidenten zijn, waar het gaat om negatieve uitlatingen of omgang met elkaar, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor of anti-pestcoordinator. We gaan ermee aan de slag om het voor iedereen prettig te hebben op onze school.

Dit hebben wij vastgelegd in ons anti-pestprotocol