Anti-pestprogramma

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de sfeer in de klas en binnen de school optimaal is. Alle klassen besteden aandacht aan hoe we met elkaar om willen gaan. Een omgangscontract behoort tot de mogelijkheden waar iedereen een handtekening onder zet. We hopen dat ons anti-pestprogramma helpt om een prettig leerklimaat te creëren.

Introductieprogramma’s

Alle klassen starten het schooljaar met een introductieprogramma met als doel elkaar beter te leren kennen en klassen afspraken te maken. Specifiek voor de brugklas duurt het programma een week; dit is het beroemde Willem Blaeu- brugklaskamp op onze school.  Daarin staat centraal de groepsvorming en het samen komen  tot groepsafspraken en -doelen. De brugklasser leert snel de school kennen. Het brugklasboekje is te vinden onder het kopje Groep 7/8 – Naar de brugklas.

Klas 1

Alle brugklassen volgen een weerbaarheidstraining onder leiding van Jordy Heinsdijk. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten (onder schooltijd) op school. De leerlingen krijgen met hun eigen klas en mentor mentale en fysieke weerbaarheidstraining.

Door middel van deze trainingen groeit het zelfvertrouwen van de leerlingen, ze krijgen meer zelfbeheersing in momenten van conflicten en ze leren goed te kunnen reflecteren op hun eigen handelen.

Klas 1 & 2

Voor klas 1 en 2 bieden wij standaard aan:

  • mentorlessen; klas 1 twee lesuren en klas 2 één lesuur per week
  • extra aandacht voor sociale emotionele vaardigheden en studievaardigheden, d.m.v. de mentormethode TUMULT.
  • persoonlijke mentorgesprekken over wie ben ik? wat kan ik?

Er wordt onderscheid gemaakt in sociale vaardigheden en studievaardigheden, waarin onderwerpen als: ‘Een nieuwe klas’, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Opkomen voor jezelf’ aan bod komen.

Klas 2

Alle tweede klassen volgen op school van theatergroep Playback een voorstelling genaamd “Like”. Dit geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop.

Klas 3

Voor klas 3 bieden wij:

  • mentorlessen; klas 3 havo/vwo twee lesuren en klas 3 mavo één lesuur per week
  • persoonlijke mentorgesprekken over wat wil ik?

Bovenbouw

In de bovenbouw krijgen leerlingen minimaal drie persoonlijke mentorgesprekken per jaar. Daarnaast is er in de vierde klas mavo en havo één mentoruur per week.

Anti-pest coördinator

De anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag. Mochten er incidenten zijn, waar het gaat om negatieve uitlatingen of omgang met elkaar, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Is er toch meer ondersteuning of informatie nodig zijn kunt u vervolgens ook altijd contact opnemen met anti-pestcoördinator. We gaan ermee aan de slag om het voor iedereen prettig te hebben op onze school.

Dit hebben wij vastgelegd in ons anti-pestprotocol.

Speciaal voor ouders en leerlingen heeft Stichting 113 een artikel geschreven ‘Pesten op school‘. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.