Anti-pestprogramma

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de sfeer in de klas en binnen de school optimaal is. Alle klassen besteden aandacht aan hoe we met elkaar om willen gaan. Een omgangscontract behoort tot de mogelijkheden waar iedereen een handtekening onder zet. We hopen dat ons anti-pestprogramma helpt om een prettig leerklimaat te creëren.

Introductieprogramma’s

Alle klassen starten het schooljaar met een introductieprogramma met als doel elkaar beter te leren kennen en klassen afspraken te maken. Specifiek voor de brugklas duurt het programma een week; dit is het beroemde Willem Blaeu- brugklaskamp op onze school.  Daarin staat centraal de groepsvorming en het samen komen  tot groepsafspraken en -doelen. De brugklasser leert snel de school kennen. Het brugklasboekje is te vinden onder het kopje Groep 7/8 – Naar de brugklas.

Klas 1

 • twee mentorlessen per week
 • extra aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden en studievaardigheden
 • onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: ‘Een nieuwe klas’, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Opkomen voor jezelf’
 • persoonlijke mentorgesprekken over o.a. wie ben ik? wat kan ik?

Alle eerste klassen volgen op school van theatergroep Playback een voorstelling genaamd “Like”. Dit is een jongerenvoorstelling over groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Voor meer informatie klik hier

Klas 2

 • een à twee mentorlessen per week
 • extra aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden en studievaardigheden
 • onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Groepsdruk’, ‘Opkomen voor jezelf’
 • persoonlijke mentorgesprekken over o.a. wie ben ik? wat kan ik? hoe zie ik mijn toekomst?
 • profielkeuze, vakkenpakket begeleiding voor alle VMBO leerlingen

Alle tweede klassen volgen op school van theatergroep Playback een voorstelling genaamd “Hot Spot”. Dit is een jongerenvoorstelling over drankgebruik, blowen, feesten en over vriendschap, eerlijkheid en zorgen voor elkaar. Voor meer informatie klik hier

Klas 3 en hoger

Voor klas 3 en hoger bieden wij:

 • een à twee mentorlessen per week
 • aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden en studievaardigheden
 • plannen (PTA-toetsen), zelf initiatief tonen, efficiënt studeren, burgerschap
 • profielkeuze, vakkenpakket, studie-/beroepsoriëntatie
 • persoonlijke mentorgesprekken over o.a. wat wil ik?

Anti-pest coördinator

De anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag. Mochten er incidenten zijn, waar het gaat om negatieve uitlatingen of omgang met elkaar, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Is er toch meer ondersteuning of informatie nodig dan kan de mentor vervolgens contact opnemen met onze anti-pestcoördinator. Wij gaan ermee aan de slag om het voor iedereen prettig te hebben op onze school.

Dit hebben wij vastgelegd in ons anti-pestprotocol

Speciaal voor ouders en leerlingen heeft Stichting 113 een artikel geschreven Pesten op school. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.