Directie

Rector
De heer drs. G.H. van Asperen (ASP)

Plaatsvervangend rector 
de heer N. Korf (KORN)

Afdelingsleider onderbouw havo/vwo
Mevrouw C.T.M.G. Hoog Antink (HOOM)

Afdelingsleider vmbo/mavo
Mevrouw C.K.C.W.M. Melissen (MEL)

Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo
Mevrouw A.F. Grovenstein (GRO)