Directie

Rector
De heer J.G.W. Borsboom (BORJ)

Plaatsvervangend rector 
Mevrouw A.C. de Haan (HAAN)

Afdelingsleider vmbo/mavo
Mevrouw R.M.A.T. IJpelaan (IJPR)

Afdelingsleider leerjaar 1 en 2 havo/vwo
Mevrouw R.M.A.T. IJpelaan (IJPR)

Afdelingsleider leerjaar 3 t/m 6 havo/vwo 
Mevrouw L.D. Martens (MARL)