Directie

Rector
De heer J.G.W. Borsboom (BORJ)

Plaatsvervangend rector 
Mevrouw A.C. de Haan (HAAN)

Afdelingsleider onderbouw havo/vwo
Mevrouw R.M.A.T. IJpelaan (IJPR)

Afdelingsleider vmbo/mavo
Mevrouw R.M.A.T. IJpelaan (IJPR)

Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo 
Mevrouw E.C. Kardinaal (KAR) ad interim