Directie

Rector
De heer J.A.G. Eliens MA (ELIJ)

Plaatsvervangend rector 
De heer drs. N. Korf (KORN)

Afdelingsleider onderbouw havo/vwo
Mevrouw R.M.A.T. IJpelaan (IJPR)

Afdelingsleider vmbo/mavo
Mevrouw C.K.C.W.M. Melissen (MEL)

Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo 
Mevrouw A.C. de Haan (HAAN)