Gezonde schoolkantine

OSG Willem Blaeu had sinds 2016 een zilveren Schoolkantine schaal en met trots sinds 2018 een gouden Schoolkantine schaal!

OSG Willem Blaeu heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Met de Schaal kan OSG Willem Blaeu laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Daarmee komt OSG Willem Blaeu tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.

OSG Willem Blaeu heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

Om de gouden Schoolkantine Schaal te behouden, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente of fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Er is een watertappunt geïnstalleerd. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.
Onze kantine wordt beheerd door Vital skool. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.