Inspectie

O.S.G. Willem Blaeu staat onder toezicht van de door de minister benoemde inspectie:

Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Utecht
Postadres: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Bezoekadres: Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u bellen
naar 0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).