Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment elf leden:

 • Dhr. Thijs Dorstijn (leerling)
 • Dhr. Tijn Vader (leerling)
 • Mw. Loes Hoogmoed (leerling)
 • Mw. A. Kranenburg (ouder)
 • Mw. M. Loonstra (ouder)
 • Dhr. L. Caster (ouder)
 • Dhr. I. Cordia (docent, tevens voorzitter (P)MR)
 • Dhr. R. Geerlings (docent, vicevoorzitter (P)MR)
 • Mw. S. Nijmeijer (docent)
 • Dhr. F. Perdok (coördinator topsporttalent)
 • Mw. M. Walraven (docent)
 • Mw. D. Schraal-Bussing (docent, tevens secretaris van de (P)MR)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op de volgende maandagen vanaf 19:15 uur tot ongeveer 21:45:

20-9-2022  31-10-2022  28-11-2022  6-2-2023  3-4-2023  22-5-2023 en 26-6-2023

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

Medewerkers van het Willem Blaeu kunnen de MR bereiken via PMR@willemblaeu.nl

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen