Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment negen leden:

  • Dhr. Dax Audier (leerling)
  • Dhr. Iwan Cordia (docent, tevens voorzitter ((P)MR)
  • Dhr. Leo Caster (ouder)
  • Dhr. Robert Fuijkschot (docent)
  • Dhr. Ron Geerlings (docent)
  • Dhr. Herman Jager (ouder)
  • Mw. Pennie Jager (leerling)
  • Mw. Sandra Kraakman (docent)
  • Dhr. Marcel Latenstein (docent)
  • Mw. Dorien Schraal (docent)

Er is nog een vacature voor een ouder en een leerling. Mocht u, na de oproep die wij digitaal plaatsen, interesse hebben kunt u mailen met de secretaris van de MR.

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op de volgende maandagen vanaf 19:15 uur tot ongeveer 21:45:

14-09-20   19-10-20   30-11-20  01-02-21   12-04-21   31-05-21   28-06-21

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

 

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen