Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS). De vernieuwde WMS is ingegaan op 1 augustus 2023. De medezeggenschapsraad van het Willem Blaeu bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De vertegenwoordiging van de ouders is per 6 oktober bekend gemaakt.

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment 12 leden:

 • Thijs Baltus (leerling)
 • Tijn Vader (leerling)
 • Loes Hoogmoed (leerling)
 • Mw. M. Schoon (ouder)
 • Mw. S. Stevens (ouder)
 • Mw. N. van der Woude (ouder)
 • Dhr. I. Cordia (docent, tevens voorzitter (P)MR)
 • Dhr. R. Geerlings (docent, vicevoorzitter (P)MR)
 • Mw. J. Liefting (docent)
 • Mw. S. Nijmeijer (docent)
 • Dhr. F. Perdok (coördinator topsporttalent)
 • Mw. D. Schraal-Bussing (docent, tevens secretaris van de (P)MR)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in de docentenkamer aan de Robonsbosweg.
De vergaderingen zijn openbaar en voor schooljaar 2023-2024 gepland op de volgende maandagen vanaf 19.00 tot ongeveer 21.45 uur:

25-09-2023, 30-10-2023, 27-11-2023, 05-02-2024, 08-04-2024, 27-05-2024 en 24-6-2024

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

Medewerkers van het Willem Blaeu kunnen de MR bereiken via PMR@willemblaeu.nl

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen