Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment tien leden:

  • Dhr. Dax Audier (leerling)
  • Dhr. Iwan Cordia (docent, tevens voorzitter PMR)
  • Mw. Pearl Cornelissen (leerling)
  • Dhr. Robert Fuijkschot (docent)
  • Dhr. Ron Geerlings (docent)
  • Dhr. Martin Groen (ouder, tevens voorzitter MR)
  • Mw. Sandra Kraakman (docent)
  • Dhr. Marcel Latenstein (docent)
  • Dhr. Herman Jager (ouder)
  • Mw. Pennie Jager (leerling)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op de volgende maandagen:

02-12-2019     10-02-2020     20-04-2020     25-05-2020      22-06-2020

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

 

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen