Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment 10 leden:

 • Dhr. Martin Groen (ouder)
 • Mevr. Ingeborg Jansen (ouder)
 • Mevr. Marian Pema-Zwart (ouder)
 • Jesse de Jager (leerling havo-4)
 • Dhr. Ron Geerlings (docent)
 • Mevr. Marijke Venema (docent)
 • Dhr. Elbert Veel (docent)
 • Dhr. Jan Smits (hoofd facilitair)
 • Dhr. Rob van ‘t Wout (docent)
 • Mevr. Dorien Schraal (docent)
 • Gina Brons (leerling)
 • Annelot Jonker (leerling)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op de volgende maandagen:

6 november 2017, 11 december 2017, 15 januari 2018, 5 februari 2018, 19 maar 2018, 16 april 2018, 28 mei 2018, 25 juni 2018, 16 juli 2018

 

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen