Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS).

De medezeggenschapsraad van Willem Blaeu  telt op dit moment 8 leden:

  • Dhr. Martin Groen (ouder)
  • Dhr. Ron Geerlings (docent)
  • Mevr. Marijke Venema (docent)
  • Dhr. Jan Smits (hoofd facilitair)
  • Dhr. Rob van ‘t Wout (docent)
  • Dhr. Iwan Cordia (docent)
  • Annelot Jonker (leerling)
  • Mw. Sandra Kraakman (docent)

De vergaderingen van de MR worden gehouden in het Open Leer Centrum (OLC) aan de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn openbaar en voor dit schooljaar gepland op de volgende maandagen:

17 december, 14 januari 2019, 11 februari 2019, 15 april 2019, 20 mei 2019 en 1 juli.

De notulen kunnen door ouders opgevraagd worden bij de administratie van onze school via administratie@willemblaeu.nl

De secretaris van de MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl.

De oudergeleding van de MR is te bereiken via MR-ouders@willemblaeu.nl

 

Informatie voor ouders / Informatie voor leerlingen