Willem Blaeu

Willem Janszoon Blaeu was de stamhouder van de bekende familie van kaartenmakers. Willem werd in 1571 in Alkmaar geboren als zoon van een welgestelde haringverkoper. Hoewel hij voorbestemd was zijn vader op te volgen, lag zijn belangstelling op het terrein van de wiskunde en de astronomie.
Van 1594 tot 1596 was hij leerling van Tycho Brahe, de beroemde Deense astronoom. In die jaren bekwaamde hij zich in het maken van instrumenten en globes. Eenmaal terug in Nederland ging hij zich dan ook bezighouden met het vervaardigen van landkaarten en wereldbollen.

Het bezit van een eigen drukkerij maakte het hem mogelijk zijn aspiraties om landkaarten uit te geven, te realiseren. Vanaf 1604 verschenen regelmatig landkaarten in atlasformaat, waarvan een aantal weer gebruikt werd voor de Atlas Novus, die in 1635 in twee delen werd gepubliceerd. In 1633 volgde zijn benoeming tot kaartenmaker van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Als uitgever publiceerde hij werken van beroemdheden als Snellius, Metius, Vossius en P.C. Hooft; hij had voor die tijd een van de mooiste drukkerijen van Europa. Toen hij in 1638 overleed, zetten zijn zonen Johannes en Cornelis het werk van hun beroemde vader voort.

Willem Blaeu was een man van internationaal formaat. Met de aandacht voor talenten van leerlingen en internationale activiteiten wil de school in zijn geest leerlingen opleiden.