Bovenbouw mavo

PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement.

Inleiding PTA  2022-2023 mavo 3 met meest actuele links

Inleiding PTA  2022-2023 mavo 4 met meest actuele links

 

PTA 2022 – 2023 mavo 3

PTA 2022 – 2023 mavo 4             

Erratum PTA mavo 4 NSK2 2022-2023

Erratum PTA mavo 4 biologie 2022-2023

 

PTB

We werken met PTB (programma van toetsing bovenbouw). De redenen hiervoor zijn dat er daardoor een overzicht is van afname van cijfers en inhoud van onderwijsprogramma (planningsinstrument). Ook is er zo gelijkheid in toetsing en onderwijsprogramma bij parallelgroepen, zijn doorlopende leerlijnen beter zichtbaar en is het voor LOOT-leerlingen duidelijker welke toetsen er zijn.

Er kunnen geen rechten aan het PTB ontleend worden. Mocht het nodig zijn (bijvoorbeeld bij ziekte docent of roosterwijzigingen) dan kan van het PTB worden afgeweken.

Hierbij de PTB’s van 2022/2023:

3 vmbo mavo PTB