Bovenbouw mavo

PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement.

 

Vastgesteld protocol

Het vastgestelde Protocol uitvoering examens en RV-toetsen 2019-2020 staat beschreven in onderstaande link.

Protocol uitvoering examens en RV-toetsen 2019 – 2020_

 

Voor correcte weergave dienen PTA’s in Windows bekeken te worden.

meest actuele PTA examenklas

PTA 4 mavo erratum schooljaar 2019 2020 (d.d. 20 04 2020)

4 mavo erratum kunstvakken inclusief ckv (d.d. 12 05 2020)

 

Errata PTA inzake maatregelen rondom Covid-19

Erratum PTA 3 mavo  schooljaar 2019-2020 (d.d. 28-05-2020)

 

 

 

 

PTA erratum inleiding

PTA 3 mavo schooljaar 2019-2020

3 mavo erratum maatschappijleer 

 

PTA 4 mavo schooljaar 2019-2020

4 mavo erratum Duits

4 mavo erratum Engels

4 mavo erratum maatschappijleer

4 mavo erratum Nederlands