Bovenbouw mavo

PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement.

PTA 23-24 Mavo 3

PTA 23-24 Mavo 4             

 

PTB

We werken met PTB (programma van toetsing bovenbouw). De redenen hiervoor zijn dat er daardoor een overzicht is van afname van cijfers en inhoud van onderwijsprogramma (planningsinstrument). Ook is er zo gelijkheid in toetsing en onderwijsprogramma bij parallelgroepen, zijn doorlopende leerlijnen beter zichtbaar en is het voor LOOT-leerlingen duidelijker welke toetsen er zijn.

Er kunnen geen rechten aan het PTB ontleend worden. Mocht het nodig zijn (bijvoorbeeld bij ziekte docent of roosterwijzigingen) dan kan van het PTB worden afgeweken.

Hierbij de PTB’s van 2023-2024:

PTB 2023-2024 3 Mavo