Formulieren

Voor een aantal processen binnen onze school is het nodig dat u een formulier invult.

Bijzonder verlof
Ouders van een leerling kunnen bijzonder verlof aanvragen. Ingevuld formulier – indien mogelijk – acht weken van te voren indienen bij de rector.  Aan leerlingen van de examenklassen wordt geen toestemming verleend. Leerlingen van andere leerjaren krijgen geen toestemming voor genoemd verlof tijdens de toetsweken. Extra vakantieverlof wordt in principe niet verleend.

formulier aanvraag verlof

 

Gelieve onderstaand formulier invullen bij vertrek van school en inleveren bij de afdelingsleider.

Formulier: leerling uitschrijven