Formulieren

Voor een aantal processen binnen onze school is het nodig dat u een formulier invult.

Verzuimkaart
De verzuimkaart moet ingeleverd worden bij de conciërges. Indien mogelijk minimaal 2 dagen van te voren. De verzuimkaart wordt gebruikt voor bijvoorbeeld medische afspraken, tandarts, familieomstandigheden, enz.

Voor het vervullen van wettelijke religieuze plicht, zoals bijvoorbeeld Suikerfeest of Slachtfeest, ook de verzuimkaart gebruiken.

Verzuimkaart

Bijzonder verlof
Ouders van een leerling kunnen bijzonder verlof aanvragen. Ingevuld formulier – indien mogelijk – acht weken van te voren indienen bij de rector.  Aan leerlingen van de examenklassen wordt geen toestemming verleend. Leerlingen van andere leerjaren krijgen geen toestemming voor genoemd verlof tijdens de toetsweken. Extra vakantieverlof wordt in principe niet verleend.

Formulier: bijzonder verlof

 

Gelieve onderstaand formulier invullen bij vertrek van school en inleveren bij de afdelingsleider.

Formulier: leerling uitschrijven