Go back in time with the Phileas Fogg

Op 14 januari waren de leerlingen van 1Vta en 1VHta (tweetalig onderwijs) s ‘avonds op school om actief deel te nemen aan de voorstelling “Little Victorians” onder leiding van twee acteurs van de Phileas Fogg Theatre Company. Het thema, Little Victorians, geeft inzicht in een periode van grote sociale ongelijkheid en kinderarbeid in de Victoriaanse tijd. In nog geen 2 uur tijd studeerde ze een toneelstuk in over de “Little Victorians”. De leerlingen werden meegenomen naar de tijden van kinderuitbuiting in de 19e eeuwen en speelden de rollen van de kinderen vol overgave. Tij-dens de voorstelling hebben de leerlingen de Victoriaanse tijden doen herleven in de aula van onze school. Bedelen, werken onder barre omstandigheden, honger, dakloos zijn, het gevaarlijke werk in steenkoolmijnen….etc.
Op een speelse manier hebben de leerlingen het leven van een kind uit de Victoriaanse tijd erva-ren en dat allemaal in hun tweede taal. Echt ongelooflijk wat de leerlingen met hun tweede taal (engels) al kunnen.
Onze leerlingen hebben onder enthousiaste leiding van Phileas Fogg en de aanwezigheid van vele ouders er een fantastisch toneelstuk van gemaakt.
Het was een zeer geslaagde avond met leuke scenes.
Alle leerlingen en al het publiek bedankt voor een geweldige avond.