Ouderinformatie

ONS (DIGITAAL) ONDERWIJS

 • Op alle niveaus werken we ook met een laptop.
 • Er is een mix van boeken en digitaal materiaal.
 • Via magister hebben leerlingen toegang tot de studieplanners en het digitaal lesmateriaal.
 • Het biedt meer tools om leerlingen te begeleiden en van feedback te voorzien.
 • In vaklessen en op mentormomenten is er aandacht voor ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

Voor meer informatie https://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/

MENTORAAT

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en zich ontwikkelen.

 • Mentorlessen (2 uur in de week)
 • Mentormethode Tumult
 • Uitgebreid introductieprogramma: o.a. kamp op school
 • Ken-je-klas
 • Aandacht voor het groepsproces (bv. Rots-en-watertraining)
 • Leerlingen stellen een groepscontract op
 • Antipest-coördinator & social media coach

PLAATSING IN HET EERSTE LEERJAAR – geen dakpanklassen

In het eerste leerjaar gebeurt in eerste instantie op basis van het advies van de basisschool. Ons beleid is om leerlingen zoveel mogelijk op niveau te plaatsen. Bij dubbel advies plaatsen wij de leering op het hoogste niveau, bij TTO wordt hiervan afgeweken. Mochten er combinatieklassen komen, dan wordt er op twee niveaus lesgegeven en getoetst.  Onze school heeft geen dakpanklassen waarbij op twee niveaus les wordt gegeven en/of getoetst  wordt. Opstromen, naar een hoger niveau, kan in de eerste twee jaren van de schoolloopbaan.

Voor meer informatie: https://www.willemblaeu.nl/groep-8/plaatsing-brugklas/

Uw kind kan geplaatst worden op:
vwo (regulier of tweetalig)
havo (regulier of tweetalig)
vmbo-tl (mavo)/vmbo-kb/vmbo-bb

Alle niveaus zijn mogelijk met een Topsporttalentstatus

OUDERRAAD

 • De ouderraad stelt zich tot doel om de belangen van ouders tebehartigen bij de medezeggenschapsraad en schooldirectie c.q. schoolbestuur.
 • De ouderraad bestaat uit minimaal vier en maximaal acht ouders. De ouderraad probeert de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen.
 • Voorstellen en adviezen vanuit de ouderraad kunnen worden opgenomen in het schoolbeleid.
 • De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen op school.

Vragen stellen of informatie opvragen kan via ouderraad@willemblaeu.nl

KLANKBORDGROEP

 • De school vindt het heel belangrijk om te weten hoe ouders tegen de school aankijken. U kunt ons helpen onze school te verbeteren.
 • Aan het begin van het schooljaar nodigen wij ouders uit om plaats te nemen in de ouderklankbordgroepen. De bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van de betreffende afdelingsleider.

Vragen of aanmeldingen verlopen via de afdelingsleiders.
C. Melissen MEL@willemblaeu.nl
M. Hoog Antink HOOM@willemblaeu.nl