Plaatsing brugklas

Plaatsing in het eerste leerjaar gebeurt in eerste instantie op basis van het advies van de basisschool.  Als blijkt dat de uitslag van de eindtoets zoals NIO of CITO afwijkt, dan nemen we contact op met de basisschool. Ons beleid is om leerlingen zoveel mogelijk op niveau te plaatsen. Indien de basisschool een dubbeladvies gegeven heeft b.v. havo/vwo, dan plaatsen wij in principe op het hoogste niveau. Net als in schooljaar 2022-2023 zijn er in schooljaar 2023-2024 heterogene brugklassen voor basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg. Hiervoor ontvangt Willem Blaeu subsidie, klik hier voor de indeling van de brugklassen.

Klassengrootte
Bij de vwo, havo en mavo klassen is het maximaal 30 leerlingen, en voor de klassen vmbo proberen we de klassen niet groter te maken dan 25 leerlingen.