Tweetalig Onderwijs

Waarom tweetalig onderwijs (TTO)?
Engels is over de hele wereld één van de belangrijkste communicatietalen. Door de internationalisering van onze samenleving is de beheersing van de Engelse taal steeds meer een vereiste. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook op hogescholen en universiteiten gaat men steeds meer gebruik maken van de Engelse taal. Tweetalig onderwijs biedt jou een uitstekende mogelijkheid om daarvoor al een stevige basis te leggen.

 TTO is bestemd voor leerlingen die
√ een extra uitdaging nodig hebben en aankunnen
√ zeer gemotiveerd zijn
√ leergierig en geïnteresseerd zijn
√ een goede taalvaardigheid hebben
√ doorzettingsvermogen hebben
√ een havo- of vwo-niveau hebben

Welke vakken
wiskunde
biologie
aardrijkskunde
geschiedenis
muziek
natuur- en scheikunde (vanaf de tweede)
lichamelijke opvoeding
beeldende vorming
Engels

Internationalisering
Naast de Engelse taal besteden we bij TTO veel aandacht aan internationalisering. Je leert letterlijk en figuurlijk buiten je eigen grenzen te kijken. Hiervoor nodigen we regelmatig internationale sprekers uit op onze school. Ook vind je internationalisering in projecten, zoals het project Create a new European Country, of een tweejarig Erasmus+ project. In klas 2 staat er een meerdaagse reis naar het buitenland op het programma; voorgaande jaren hadden we een uitwisselingsproject met een Poolse school.

Junior Certificate en International Baccalaureate (IB)
Als je de eerste drie jaren TTO met succes hebt afgesloten ontvang je het Junior Certificate, een bewijs dat je drie jaar TTO hebt gevolgd. In de vierde verandert het TTO programma: je krijgt niet meer bijna al je lessen in het Engels, want je kiest een vakkenpakket (een profiel) en wordt voorbereid op je eindexamen. Wel blijven je lessen LO, culturele en kunstzinnige vorming en natuurlijk Engels TTO-vakken.

Na vier jaar TTO krijg je de mogelijkheid om bij het vak Engels het IBDP te volgen:  het diplomaprogramma van IB. Dit diploma wordt internationaal erkend en geeft je extra mogelijkheden bij je latere studiekeuze en/of werkkring. Wij bieden twee programma’s: English Language B voor havo leerlingen (in klas 4 en 5), Language A and Literature voor vwo-leerlingen (in klas 5 en 6).

Kosten
Voor het mogelijk maken van TTO-onderwijs worden door de school extra kosten gemaakt, voor een overzicht van deze kosten of eventuele betalingsregeling zie: Ouderbijdrage/ Eventueel bijkomende kosten

Deze worden door de overheid niet vergoed. Aan welke kosten moet je denken?

  • extra (Engelse) boeken en lesmateriaal voor de vakken
  • opleiding docenten
  • extra lesuren
  • kosten van het lidmaatschap bij het Europees Platform
  • organisatie van (meerdaagse) excursies
  • theatervoorstellingen/workshops