GSA

Wat is de GSA?
De GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. Op het Willem Blaeu streven wij voor gelijkheid. Daarom vat de naam van de GSA op hoe iedereen ongeachte welk geslacht die heeft/voelt te zijn, op wie die verliefd wordt, hoe diegene zich kleedt, die bij ons welkom is op school!
Onze leden zijn divers qua niveaus en leerjaren.

Wat doet de GSA?
De GSA organiseert jaarlijks de paarse vrijdag, wat plaatsvindt op de tweede vrijdag van december. Waar de naam al naar verwijst: het dragen van paarse kleren en het vieren van elkaars verschillen wordt gedaan op deze dag. Dit gebeurt niet alleen bij ons op school maar in heel Nederland. Wij willen hiermee graag het respect bevorderen onder elkaar.
De GSA vergadert twee keer per maand in de grote pauze. Hier bespreken we wat we kunnen betekenen voor onze LHBTIQ+ medeleerlingen. Ideeën zoals genderneutrale wc’s komen niet alleen tot spraak maar zeker ook tot actie.

Hulp nodig of deelnemen?
Word jij gepest over je gender of seksualiteit? Voel jij je niet veilig in de klas door homo- en/of transfobie? Of heb je simpelweg een steunende schouder nodig?
Contact ons op: GSA@willemblaeu.nl voor je wensen en/of klachten. Hier zijn wij ook bereikbaar voor deelname, informatie & bijdragende ideeën. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
De informatie die je bij ons deelt wordt in vertrouwen mee om gegaan.

GSA Begeleiders:
Mevr. M. Bakker (bam@willemblaeu.nl), Mevr. N. Schaper (schn@willemblaeu.nl) en Mevr. N. Olling (olln@willemblaeu.nl)

Insta:
@gsa.willemblaeu