Informatie maatregelen Covid-19

16-03-2020

Aan het einde van afgelopen zondagmiddag is het kabinet bij elkaar geweest en heeft nieuwe maatregelen getroffen rondom Covid-19. Afgelopen week hielden we allen al rekening met een mogelijk sluiten van de scholen. Helaas is het nu zo ver.

Bijgevoegd de reactie van ons bestuur.

Als aanvulling op deze brief kunnen wij vertellen, dat er vandaag druk overleg en voorbereidend werk zal plaatsvinden om de oplossingsrichting in de brief mogelijk te maken. Dan zal er ook ruimte zijn om te kijken naar allerlei praktische vraagstukken zoals (mondelinge) examinering en andere zaken die nog uitwerking nodig hebben en niet in de brief staan.

Zodra wij meer informatie voor u hebben, dan melden we dit via de email.

 

Met vriendelijke groet,

Niels Korf

drs. Niels Korf, Plv. Rector OSG Willem Blaeu

 

Bijlage: Brief ouders en leerlingen i.v.m. coronavirus