Examens

meer informatie

Examenleerlingen vinden hier alle informatie om zich goed voor te bereiden op het examen.
Zo kunnen leerlingen er uitleg over examenstof vinden via bijvoorbeeld filmpjes en livestreams.
Op examenkompas.citolab.nl kunnen leerlingen oude examens maken en analyseren welke onderwerpen
van een vak ze al beheersen en welke ze nog moeten oefenen.
Bij de klachtenlijn van het LAKS kunnen examenleerlingen terecht met hun vragen en klachten over de examens.
Deze is in april weer geopend. Dit geldt ook voor de werking van deze site.
Op mijneindexamen.nl vinden examenleerlingen alle officiële informatie over de eindexamens.
Wanneer is welk examen? Welke hulpmiddelen mag je bij je examen gebruiken? Wanneer ben je geslaagd?
Leerlingen kunnen er hun eigen rooster samenstellen en per vak de bijbehorende informatie checken.