Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De school hanteert voor een leerling één ouder als contactpersoon. Dit is de ouder die als ouder 1 op het aanmeldformulier is opgegeven. Als ouders zijn gescheiden gaan wij er van uit dat de informatie die naar deze eerste contactpersoon wordt gestuurd (inloggegevens Magister, e-mails, post), wordt gedeeld met de tweede ouder. Voor de ouderavonden geldt dat er per leerling 1 gesprek per docent wordt gehouden. U heeft zelf de keus of u samen op het gesprek komt of dat de ene ouder de andere ouder informeert.

Er zijn omstandigheden waardoor de informatie niet wordt of kan worden gedeeld. In dat geval kan de tweede ouder de administratie verzoeken inloggegevens van Magister te ontvangen en om opgenomen te worden in het e-mailbestand van ouders.  De school is verplicht de tweede ouder informatie te verstrekken. Er zijn twee gronden waarop een dergelijk verzoek niet wordt gehonoreerd:

  • Als het belang van het kind zich hiertegen verzet.
  • Als het recht op informatie van de tweede ouder is beperkt middels een rechterlijke beslissing. De eerste ouder informeert de school hierover schriftelijk met een afschrift van de rechterlijke uitspraak.

De eerste ouder wordt van het verzoek van de tweede ouder in kennis gesteld.