Bovenbouw havo/vwo

 

Profielwerkstuk

Het onderwerp van het profielwerkstuk moet betrekking hebben op een van de volgende vakken: ne, fa,  du, en, la/gr, gs, ak, wi, bsm, bi, na, sk, ec, m&o, ku . Een combinatie van vakken is ook mogelijk.

Het vak dat gekozen wordt moeten beide leerlingen in hun pakket hebben.

De leerlingen die TTO onderwijs volgen maken het profielwerkstuk in het Engels. Ook presenteren zij hun profielwerkstuk in het Engels.

Het profielwerkstuk wordt afgesloten met een presentatieavond  voor belangstellenden: familieleden, docenten en medeleerlingen.

Wanneer de avond zal plaatsvinden voor havo-5 en vwo-6 kunt u terugvinden in de jaarplanning 2019-2020

Op deze avond zullen ook de sectorwerkstukken van mavo-4 worden gepresenteerd.

Voor de leerlingen staat alle informatie voor het profielwerkstuk in de ELO.

 

Vastgesteld protocol

Het vastgestelde Protocol uitvoering examens en RV-toetsen 2019-2020 staat beschreven in onderstaande link.

Protocol uitvoering examens en RV-toetsen 2019 – 2020_

 

PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement.

Wet- en regelgeving PTA

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. Het programma vermeldt in elk geval:

a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,

b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,

c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,

d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede

e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

 

Voor correcte weergave dienen PTA’s in Windows bekeken te worden.

meest actuele PTA examenklassen

PTA 5 havo erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

PTA 5 havo TTO erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

PTA 6 vwo ATH erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

PTA 6 vwo ATH TTO erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

PTA 6 vwo GYM erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

PTA 6 vwo GYM TTO erratum schooljaar 2019-2020 (d.d. 20 04 2020)

 

Errata PTA inzake maatregelen rondom Covid-19

Erratum PTA 4 havo schooljaar 2019-2020 (d.d. 10-06-2020)

Erratum  PTA 4 havo TTO schooljaar 2019-2020 (d.d. 10-06-2020)

Erratum PTA 4 vwo ATH  schooljaar 2019-2020 (d.d. 28-05-2020)

Erratum PTA 4 vwo ATH TTO  schooljaar 2019-2020 (d.d. 28-05-2020)

Erratum  PTA 4 vwo GYM  schooljaar 2019-2020 (d.d. 28-05-2020)

Erratum  PTA 4 vwo GYM TTO  schooljaar 2019-2020 (d.d. 28-05-2020)

Erratum PTA 5 vwo ATH schooljaar 2019-2020 (d,d, 12-06-2020)

Erratum PTA 5 vwo ATH TTO schooljaar 2019-2020 (d.d. 12-06-2020)

Erratum PTA 5 vwo GYM schooljaar 2019-2020 (d.d. 12-06-2020)

Erratum PTA 5 vwo GYM TTO schooljaar 2019-2020 (d.d. 12-06-2020)

 

 

 

PTA erratum inleiding

 

PTA 4 havo schooljaar 2019-2020

4 havo erratum natuurkunde

 

PTA 4 havo TTO schooljaar 2019-2020

4 havo TTO erratum natuurkunde

 

PTA 5 havo schooljaar 2019-2020

5 havo erratum  bedrijfseconomie

5 havo erratum Duitse taal en literatuur

5 havo erratum economie

5 havo erratum Engelse taal en literatuur

5 havo erratum Franse taal en literatuur

5 havo erratum Nederlandse taal en literatuur

 

PTA 5 havo TTO schooljaar 2019-2020

5 havo TTO erratum bedrijfseconomie

5 havo TTO erratum Duitse taal en literatuur

5 havo TTO erratum economie

5 havo TTO erratum Franse taal en literatuur

 

PTA 4 vwo ATH schooljaar 2019-2020

4 vwo ATH erratum biologie

 

PTA 4 vwo ATH TTO schooljaar 2019-2020

 

PTA 4 vwo GYM schooljaar 2019-2020

4 vwo GYM erratum biologie

 

PTA 4 vwo GYM TTO schooljaar 2019-2020

4 vwo GYM erratum Latijnse Taal en Cultuur

 

PTA 5 vwo ATH schooljaar 2019-2020

5 vwo ATH erratum bedrijfseconomie

5 vwo ATH erratum natuurkunde

 

PTA 5 vwo ATH TTO schooljaar 2019-2020

5 vwo ATH TTO erratum bedrijfseconomie

5 vwo ATH TTO erratum natuurkunde

 

PTA 5 vwo GYM schooljaar 2019-2020

5 vwo GYM erratum bedrijfseconomie

5 GYM erratum Griekse Taal en Cultuur

5vwo  GYM erratum Latijnse Taal en Cultuur

5 vwo GYM erratum natuurkunde

 

PTA 5 vwo GYM TTO schooljaar 2019-2020

5 vwo GYM TTO erratum bedrijfseconomie

5 GYM TTO erratum Griekse Taal en Cultuur

5 vwo GYM TTO erratum Latijnse Taal en Cultuur

5 vwo GYM TTO erratum natuurkunde

 

PTA 6 vwo ATH schooljaar 2019-2020

6 vwo ATH erratum bewegen sport en maatschappij

6 vwo ATH eratum Duitse taal en literatuur

6 vwo ATH erratum Engelse taal en literatuur

6 vwo ATH erratum Franse taal en literatuur

6 vwo ATH erratum Nederlands taal en literatuur

 

PTA 6 vwo ATH TTO schooljaar 2019-2020

6 vwo ATH TTO erratum bewegen sport en maatschappij

6 vwo ATH TTO erratum Duitse taal en literatuur

6 vwo ATH TTO erratum Franse taal en literatuur

6 vwo ATH TTO erratum natuurkunde

6 vwo ATH TTO erratum Nederlandse taal en literatuur

 

PTA 6 vwo GYM schooljaar 2019-2020

6 vwo GYM erratum bewegen sport en maatschappij

6 vwo GYM erratum Duitse taal en literatuur

6 vwo GYM erratum Engelse taal en literatuur

6 vwo GYM erratum Franse taal en literatuur

6 vwo GYM erratum Griekse Taal en Cultuur

6 VWO GYM erratum Latijnse Taal en Cultuur

6 vwo GYM erratum natuurkunde

6 vwo GYMN erratum Nederlandse taal en literatuur

 

PTA vwo 6 GYM TTO schooljaar 2019-2020

6 vwo GYM TTO erratum bewegen sport en maatschappij

6 vwo GYM TTO erratum Duitse taal en literatuur

6 vwo GYM TTO erratum Engelse taal en literatuur

6 vwo GYM TTO erratum Franse taal en literatuur

6 v  GYM TTO erratum Latijnse Taal en Cultuur

6 vwo GYM TTO erratum natuurkunde

6 vwo GYMN TTO erratum Nederlandse taal en literatuu