Bovenbouw havo/vwo

Profielwerkstuk

Het onderwerp van het profielwerkstuk moet betrekking hebben op een van de volgende vakken: ne, fa,  du, en, la/gr, gs, ak, wi, bsm, bi, na, sk, ec, m&o, ku . Een combinatie van vakken is ook mogelijk.

Het vak dat gekozen wordt moeten beide leerlingen in hun pakket hebben.

De leerlingen die TTO onderwijs volgen maken het profielwerkstuk in het Engels. Ook presenteren zij hun profielwerkstuk in het Engels.

Het profielwerkstuk wordt afgesloten met een presentatieavond  voor belangstellenden: familieleden, docenten en medeleerlingen.

Wanneer de avond zal plaatsvinden voor havo-5 en vwo-6 kunt u terugvinden in de  Jaarplanning-2018-2019 

Op deze avond zullen ook de sectorwerkstukken van mavo-4 worden gepresenteerd.

Voor de leerlingen staat alle informatie voor het profielwerkstuk in de ELO.

 

PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement.

Wet- en regelgeving PTA

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. Het programma vermeldt in elk geval:

a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,

b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,

c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,

d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede

e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

PTA 4 havo schooljaar 18/19

Erratum 4 havo wiskunde D 18/19

 

PTA 5 havo schooljaar 18/19

Erratum 5 havo Duitse taal en lit. 18/19

Erratum 5 havo Franse taal en lit. 18/19

Erratum 5 havo aardrijkskunde 18/19

Erratum 5 havo natuurkunde 18/19

Erratum 5 havo rekentoets 3F 18/19

 

PTA 4 vwo schooljaar 18/19

Erratum 4 vwo Latijnse Taal en Cultuur 1819

 

PTA 5 vwo schooljaar 18/19

Erratum 5 vwo management & organisatie 18/19

Erratum 5 vwo scheikunde 18/19 

Erratum 5 vwo natuurkunde 18/19 

Erratum PTA vwo 5 wiskunde A 18/19

Erratum-2 5 vwo natuurkunde 18/19

 

PTA 6 vwo schooljaar 18/19

Erratum 6 vwo Engelse taal en lit. TTO 18/19

Erratum 6 vwo Franse taal en lit. 18/19

Erratum 6 vwo Duitse taal en lit.18/19

Erratum 6 vwo natuurkunde 18/19

Erratum 6 vwo scheikunde 18/19

Erratum 6 vwo rekentoets 3F 18/19

Erratum 6 vwo kunst (beeldende vorming) 18/19