Klassenvertegenwoordigers

Uit iedere klas wordt een leerling per jaar als klassenvertegenwoordiger (met eventueel een assistent) gekozen. In het begin van het jaar bespreekt iedere klas wat zij belangrijk vinden aan een klassenvertegenwoordiger en stemmen wie dat voor een schooljaar gaat worden.
De klassenvertegenwoordiger zijn bekend bij de administratie, roostermaker, mentor en afdelingsleider. De klassenvertegenwoordigers worden vermeld op de website.
Voor de herfstvakantie zijn de klassenvertegenwoordigers bekend.

De klassenvertegenwoordiger brengt namens de klas de docenten op de hoogte als er zaken zijn die namens de klas besproken moeten worden.
• De klassenvertegenwoordiger is de spreekbuis en aanspreekpunt van de klas. Zijn er bijvoorbeeld zaken omtrent het rooster niet duidelijk, dan moet de hij/zij informatie inwinnen bij de roostermaker of de mentor. Deze raadpleegt de klas bij wijzigingen of bespreekt zaken met docenten als de klas dat aangeeft.

• De klassenvertegenwoordiger zal ongeveer eens per 2 maanden in gesprek gaan met een van de disciplines van de school (mentor / afdelingsleider / rector) over de school en de schoolorganisatie: wat gaat goed en wat gaat minder goed?

• De klassenvertegenwoordiger gaat na bij medeleerling wat hun ervaringen zijn. Dit gebeurt tijdens een mentorles voorafgaand aan het gesprek met een discipline. In de bovenbouw kan dit uitgezet worden bij een kernvak.

• De klassenvertegenwoordiger zal na de bijeenkomst met de rector / afdelingsleider verslag uitbrengen in de mentorles aan de andere leerlingen.

• Om tot een keuze van klassenvertegenwoordiger te komen kan de mentor een aantal competenties opstellen. De mentor bespreekt dit met de klas.

De klassenvertegenwoordiger draagt samen met de mentor zorg dat het omgangscontract in de onderbouw zichtbaar is binnen de school. In de bovenbouw is een klassenvertegenwoordiger per leerjaar, niveau of profielkeuze.

Klassenvertegenwoordigers kunnen er voor kiezen zitting te nemen in de leerlingenraad. Gestreefd wordt naar één klassenvertegenwoordiger per leerjaar in de raad.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de klassenvertegenwoordigers als klankbord fungeren.
Vanwege de taken van de klassenvertegenwoordiger heeft deze vrijstelling van de corveeweek en krijgt een lunch aangeboden bij het jaarlijkse gesprek met de rector.