Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep leerlingen die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. De leerlingenraad probeert ook zoveel mogelijk te helpen bij de klachten en problemen van leerlingen.

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert 1 keer per week over leerlingenzaken op school. Sommige leerlingen uit de leerlingenraad vormen de kern en vergaderen ook nog met de directie. De leerlingenraad is dus ook een soort doorgeefluik van de leerlingen naar de directie.

Wat is de opbouw van een vergadering?
Iedere vergadering heeft de leerlingenraad een agenda met punten die worden besproken. Eerst opent de voorzitter de vergadering, daarna wordt de notulen (samenvatting) van de vorige vergadering besproken. Vervolgens worden de overige punten van de agenda afgewerkt. Als afsluiting van elke vergadering doen we een rondvraag. Hier kunnen alle leden hun punten inbrengen.

Wat is de structuur van de leerlingenraad?
Het is ons streven om een zo breed mogelijke leerlingenraad te hebben. We willen graag zoveel mogelijk verschillende leerlingen van verschillende niveaus. Wel is er een maximum van één leerling per niveau, per leerjaar. Dit voorkomt dat de leerlingenraad heel erg groot en onoverzichtelijk wordt.

Als je in de leerlingenraad wilt, dan krijg je voordat je lid wordt een kort gesprekje met iemand uit de kern van de leerlingenraad. Als er meerdere leerlingen uit één leerjaar en één niveau komen dan wordt er op basis van inbreng, interesse en inzet gekeken welke leerling het beste in de leerlingenraad past.

Hoe is de leerlingenraad te bereiken?
Tegenover de conciërges hangt een grote gele brievenbus, hierin kun je je klachten, problemen, vragen en ideeën kwijt. Deze bekijken wij en lossen het op zoveel we kunnen.

Geïnteresseerden zijn altijd welkom om even te komen kijken, en voor vragen kan je altijd contact nemen met één van de leden (zie hieronder de ledenlijst).

  • Thijmen Dozy (4HB) Voorzitter
  • Sabnam Eshaq (4VB) Vice Voorzitter
  • Iris Droge (5HC) Notulist
  • Nina Olsder (3VT) Vice Notulist
  • Deborah Admiraal (3HHT) Penningmeester
  • Teun Visser (2HT) Vice Penningmeester
  • Jitske Dijkstra (3HB) LID
  • Pennie Jager (2HT) LID