NIEUW: Ziekmelden via Magister door ouders

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De producent van Magister heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Magister. Het is nu mogelijk voor ouders/verzorgers om de ziekmelding van hun kind via het ouderaccount van Magister aan ons door te geven.

Zie voor verdere informatie onderstaande link.

Ziekmelden via Magister