Ziekmelden via Magister / Magister app door ouders

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De producent van Magister heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Magister. Het is nu mogelijk voor ouders/verzorgers om de ziekmelding van hun kind via het ouderaccount van Magister aan ons door te geven, of via de Magsiter App

Zie voor verdere informatie onderstaande link.

Magister App ziekmelden door ouders

Ziekmelden via Magister