Passend onderwijs

Scholen moeten zorgen voor passend onderwijs. OSG Willem Blaeu maakt deel uit van het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland (http://www.swvnoord-kennemerland.nl/).  Op die website is allerlei aanvullende informatie te vinden.

Speciaal voor ouders is er een folder passendonderwijs samengesteld.

De zorgplicht geldt voor leerlingen die bij de school worden aangemeld of die al ingeschreven staan. Passend is het onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de competenties van het schoolpersoneel en de wensen van de ouders. Het kan natuurlijk voorkomen dat de school de gevraagde begeleiding niet kan bieden. Als dat het geval is, wordt uitgezocht welke school binnen Noord-Kennemerland dat wel kan. Soms is dat een andere school voor voortgezet onderwijs. Het kan ook zijn dat de leerling voorlopig het beste af is in het voortgezet speciaal onderwijs. Het Willem Blaeu kent in het kader van passend onderwijs de Trajectgroep.