Van der Meij college

Samenwerking Willem Blaeu & het Van der Meij College

Het Van der Meij College is een vestiging aan de Gravin Jacobastraat 1 waar drie scholen samenwerken om gezamenlijk één top vmbo te realiseren.

De bovenbouw van het vmbo beroepsgericht wordt voor deze scholen uitgevoerd in één  gebouw, op de vestiging Van der Meij College. Het betreft:

  • De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz (bovenbouw vmbo zorg en welzijn), klik hier voor de website.
  • Het Stedelijk Dalton College Alkmaar (bovenbouw vmbo economie), klik hier voor de website.
  • De Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu (bovenbouw vmbo techniek).

Het Van der Meij College geeft o.a. vorm aan haar identiteit door de inhoud van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing samen in één leergebied onder te brengen. Hierin is binnen elke sector levensbeschouwing duidelijk herkenbaar aanwezig.
In de schoolgids van deze drie scholen vindt u het onderbouwprogramma van ons top vmbo. De schoolgids staat vermeld op de website van de drie scholen.
Op basis van de resultaten in de onderbouw vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan op vmbo-basis of vmbo-kader niveau op het Van der Meij College. Groot voordeel is dat vanuit de onderbouw de leerlingen  kunnen kiezen voor alle afdelingen!

Leerlingen in de tweede klas vmbo hebben gedurende het eerste halve schooljaar 2 uur praktische sectororiëntatie: een serie lessen op het Van der Meij College om kennis te maken met de verschillende sectoren. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen onderbouw en bovenbouw over de doorlopende leerlijn en de doorlopende  zorglijn. Zo kan de overgang naar de derde klas probleemloos verlopen.
In de derde en vierde klas vmbo basis en vmbo kader vervolgen de leerlingen vanuit de onderbouw hun schoolloopbaan in de door hen gekozen sector. Dit kan in de praktijk betekenen dat een leerling kiest voor een sector die niet wordt aangeboden door de school waar hij staat ingeschreven in de onderbouw. Bijvoorbeeld: een leerling op het Jan Arentsz kiest eind klas twee voor een opleiding in de sector economie, behorend bij het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Deze leerling wordt dan vervolgens overschreven van het Jan Arentsz naar het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Voor meer informatie: http://www.vandermeijcollege.nl/

Adres gegevens:

Gravin Jacobastraat 1, 1823 DS  ALKMAAR

Postbus 9376, 1800 GJ  ALKMAAR

Telefoon: 072 – 567 55 70

Fax: 072-5675571

E-mail: info@vandermeijcollege.nl