Ouderraad

De ouderraad stelt zich tot doel om de belangen van ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en schooldirectie c.q. schoolbestuur. De ouderraad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 ouders. Wij proberen de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen. Dit doen we door zaken, waarvan wij vinden dat die de aandacht van de directie behoeven, te bespreken en daarbij ook steeds samen naar mogelijke verbeteringen te zoeken. Voorstellen en adviezen vanuit de ouderraad kunnen worden meegenomen naar de medezeggenschapsraad en zo opgenomen in het schoolbeleid. De ouderraad organiseert bovendien thema-avonden voor ouders. Voor dit werk ontvangt de OR een financiële bijdrage vanuit de school.

De ouderraad komt een zes keer per jaar bijeen op de Robonsbosweg. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Eénmaal per jaar doet de ouderraad schriftelijk verslag van haar activiteiten aan de ouders.

Wij willen als ouders onder elkaar, graag op een directe manier te weten komen wat er speelt onder ouders van Willem Blaeu leerlingen. Heeft u vragen aan de ouderraad, of ideeën over schoolzaken die u het liefst bij ons kwijt wilt, dan kunt u ons bereiken via het mailaccount van de ouderraad. Contactpersoon op de site is de secretaris van de ouderraad; ook een ouder net als u. De secretaris opent wekelijks de mailbox en reageert zo snel mogelijk op uw vraag of idee. Als het niet lukt om meteen een inhoudelijk antwoord te geven dan neemt hij uw vraag/idee mee om te bespreken in de eerstvolgende ouderraadvergadering. U ontvangt dan op een later tijdstip een inhoudelijk antwoord.

Indien u als ouder interesse heeft om ouderraadlid te worden kunt u zich aanmelden bij de secretaris. In de Nieuwsbrief en op de site zullen wij u regelmatig informeren over de activiteiten van de ouderraad.

Voorstellen en adviezen vanuit de ouderraad kunnen worden opgenomen in het schoolbeleid.

secretaris ouderraad: (tekst wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd)