Playing 4 Success voor leerjaar 1 en 2

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en motivatie en daardoor tot betere prestaties. Bij Playing for Success Alkmaar richten we ons op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs.

Programma
De kinderen komen 11 weken lang eenmaal per week naar het AFAS Stadion van AZ voor een bijeenkomst van twee uur in de Co Adriaanse Persruimte. Voor de kinderen van het PO is dit van 16.00 uur tot 18.00 uur op maandag, dinsdag of donderdag. De jongeren uit het VO zijn op dezelfde dagen tussen 18.30 uur en 20.30 uur in het leercentrum. Op maandag bestaat de VO groep uit leerlingen van het Praktijkonderwijs, op dinsdag en donderdag uit leerlingen van de overige VO afdelingen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen en worden begeleid door een docent, ondersteund door studenten, die samen zorgen voor een intensieve begeleiding.

Aanmelding
Het aanmelden van leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, de samenwerking met andere kinderen en het positiever over zichzelf zijn, gaat altijd via school.

Voor meer informatie: Flyer Playing for Success
Voor inschrijving: Inschrijfformulier Playing for Success