Q&A – Trajectgroep en begeleiding op school

1. Welke ondersteuning biedt de Trajectgroep?

De Trajectgroep biedt begeleiding op maat, ter ondersteuning van het onderwijs, aan leerlingen van alle niveau en leerjaren met een extra ondersteuningsbehoefte. De Trajectgroep biedt geen bijles en geen huiswerkbegeleiding.

2. Welke voorbeelden zijn er?

 • Brugklasleerlingen beginnen met aanmelden en afmelden i.v.m. structuur/planning/organisatie en het opbouwen van een vertrouwensband met de begeleiding.
 • Het gaat om Individuele begeleiding op gebied van leren leren, schoolse vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag, welke wordt vastgelegd in het TOP-dossier.
 • Helpen met maken van toetsoverzicht / planning.
 • Toetsen inhalen bij TG.
 • Pauze in de TG om bijvoorbeeld om overprikkeling te voorkomen.
 • (Korte) Time-out bij oplopende spanningen/vol hoofd, om daarna weer deel te kunnen nemen aan de les.

3. Wat is het verschil tussen de Trajectgroep en de Trajectplusklas?

Trajectgroep  (TG)

 • Dit is een interne (time-out) voorziening, waarin leerlingen (met extra ondersteuningsbehoefte) dagelijks opgevangen en begeleid kunnen worden. Deze leerlingen volgen onderwijs in reguliere klassen. Trajectleerlingen hebben extra structuur en overzicht nodig in hun schooldag. De begeleiding is voornamelijk gericht op structuur, planning/organisatie en op sociaal-emotioneel gebied. Tevens adviseert en ondersteunt de Trajectgroep de docenten over deze leerlingen en hun ondersteuningsbehoefte.
 • Aanmelding: ouders kunnen Trajectgroep aankruisen op het inschrijfformulier. Als school onderzoeken we dan samen met ouders welke ondersteuning passend of noodzakelijk is.
 • Meer info? Mail naar: ondersteuningsteam@willemblaeu.nl

Trajectplusklas (T+klas)

 • Dit is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SWV). Voor leerlingen met havo vwo capaciteiten, met behoefte aan een kleine klas en extra begeleiding in de klas. Klas 1 t/m klas 3, zij stromen uiterlijk halverwege klas 3 door naar de reguliere klas.
 • Aanmelding doet de school van herkomst met een TOP-dossier. Zij organiseren dan een Multidisciplinair overleg (MDO) met het SWV. Een commissie beslist of de leerling toelaatbaar is.
 • Meer info? Zie deze website: https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/48-trajectplusklas/welcome.

4.Worden ouders ook op de hoogte gehouden ?

De TG heeft korte lijnen met ouders, docenten, mentor en/of hulpverlening. Ouders kunnen altijd contact met de TG opnemen. De TG is dagelijks te bereiken via mail en telefoon. Bij bijzonderheden op school of in de klas bericht de TG u hierover op dezelfde dag.

5.Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen op school?

(basis)Ondersteuning door mentor en docenten

 • Mentorondersteuning: iedere klas heeft een eigen mentor.
 • Anti pestprogramma: De school heeft een anti-pestprotocol. En er is een anti-pestcoördinator, deze ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag.)
 • Vaklessen:  elk vak heeft zijn eigen vakdocent.

Ondersteuning door interne deskundigen

 • Huiswerkbegeleiding door studenten.
 • Onderwijsassistenten in de lessen bij VMBO b en k
 • Extra ondersteuning:
 • Remedial hulp dyslexie/dyscalculie i.v.m. taal- of rekenproblemen.
 • NT2 (Nederlands als 2e taal) ondersteuning voor leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn.
 • Leerlingbegeleiding (Kortdurend traject: 5 gesprekken).
 • Trajectgroep (Intensieve ondersteuning, zie vraag: 1)

6.Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de TG / wat is de route ?

Op het inschrijfformulier kunt u de keuze maken dat extra begeleiding vanuit de TG wenselijk is. We nemen hierna contact met u op om met elkaar de ondersteuningsbehoefte van uw kind te bespreken en te onderzoeken welke begeleiding passend is. Voor extra informatie kunt u contact opnemen via ondersteuningsteam@willemblaeu.nl

7.Biedt de Trajectgroep huiswerkondersteuning?

In principe niet. De Trajectgroep kijkt vooral met de leerlingen naar de huiswerk aanpak, Plenda/agenda gebruik, & planning – organisatie. En we hebben aandacht voor leren leren: hoe leer je voor een toets? Hoe kan ik het beste woordjes leren? Hoe leer ik effectief?

Na schooltijd kan de leerling, in overleg met de TG begeleiding, wel nog een uurtje huiswerk maken (uiterlijk tot 16 uur). De TG biedt dan vooral een rustige huiswerkplek en de leerling kan vragen aan ons stellen. De school biedt huiswerkbegeleiding voor klas 1 t/m 3 door studenten na schooltijd, hierover krijgt u rond oktober een brief.