Q&A – Verzuim

1. Hoe kan ik mijn zoon/dochter ziekmelden?

Ziekmelden kan telefonisch, via de MagisterApp (uw ouderaccount) en via de mail verzuim@willemblaeu.nl. Zolang uw kind ziek is, moet u elke dag opnieuw melden.

2. Wat is de consequentie als mijn zoon/dochter te laat komt in de les?

De docent geeft dit aan in magister. Vanaf de 3e keer te laat, moet uw zoon/dochter zich om 8.00 uur melden bij de conciërge.

3. Hoe blijf ik als ouder op de hoogte van de absenties van mijn zoon/dochter?

U kunt in uw ouderaccount van Magister zien wanneer uw zoon/dochter te laat is geweest of absent is gemeld. Tevens stuurt het Willem Blaeu bij 5 en 10 keer te laat een mail naar u als ouder. Bij 5 en 10 uur ongeoorloofd verzuim zal school u ook via een e-mail op de hoogte brengen.

4. Waar kan ik terecht als ik een vraag heb m.b.t. verzuim?

U kunt telefonisch (072-5122477) bij ons terecht met uw vraag. Ook via ons e-mailadres: verzuim@willemblaeu.nl zijn wij goed bereikbaar voor vragen.

5. Waar vind ik het formulier om bijzonder verlof aan te vragen?

Dit formulier vindt u op onze website https://www.willemblaeu.nl/roosters/buitengewoon-verlof/ U dient bijzonder verlof minimaal 8 weken van te voren aan te vragen en uw aanvraag is ter goedkeuring aan de rector. U kunt dit formulier gebruiken om verlof aan te vragen voor een vakantie, een verhuizing en een bruiloft. Verzend het ingevulde formulier naar administratie@willemblaeu.nl.

6. Hoe geef ik door aan school dat mijn zoon/dochter een afspraak heeft bij  orthodontist/tandarts/ziekenhuis/huisarts/hulpverlening?

U kunt dit telefonisch (072-5122477)en via ons e-mailadres (verzuim@willemblaeu.nl) doorgeven. Tevens kan uw zoon/dochter een ingevulde verzuimkaart een dag van tevoren inleveren bij de conciërge. Geef duidelijk aan de naam van de leerling, de datum, welke uren en de reden van afwezigheid.

7. Wanneer schakelt school leerplicht of schoolarts in?

School schakelt leerplicht in als er zorgen zijn omtrent de afwezigheid van uw zoon/dochter. Hier valt te laat komen ook onder. Daarnaast is school verplicht om te melden bij leerplicht bij 16 keer in 4 weken of bij zorgelijk ongeoorloofd verzuim en bij 15 keer te laat komen.

School schakelt de schoolarts in als er zorgen zijn omtrent het ziekteverzuim van uw zoon/dochter. Daarnaast is school verplicht om te melden bij de schoolarts bij de 4e keer ziekmelding in 12 weken, bij 7 dagen aaneengesloten ziekteverzuim en bij zorgelijk ziekteverzuim.