Andere roosters

Zermelo App voor het rooster

Via Zermelo kun je jouw rooster bekijken. Hieronder een beschrijving hoe/wat m.b.t. de app.

Je kunt ook inloggen door bovenstaande link op rooster in de grijze balk te kiezen.

Handleiding inloggen Zermelo en koppelen aan Zermelo app

 

Toetsweek

De roosters voor de toetsweken worden gepubliceerd in Zermelo.