Andere roosters

Zermelo App voor het rooster

Via Zermelo kun je jouw rooster bekijken. Hieronder een beschrijving hoe/wat m.b.t. de app.

Je kunt ook inloggen door bovenstaande link op rooster in de grijze balk te kiezen.

Handleiding Inloggen Zermelo en installeren-koppelen aan Zermelo app

Toetsweek

De roosters voor de toetsweken worden gepubliceerd in Zermelo.