Buitengewoon verlof

Ouders van een leerling kunnen bijzonder verlof aanvragen. Ingevuld formulier – indien mogelijk – acht weken van te voren indienen bij de afdelingsleider.
Aan leerlingen van de examenklassen wordt geen toestemming verleend.
Leerlingen van andere leerjaren krijgen geen toestemming voor genoemd verlof tijdens de toetsweken.
Extra vakantieverlof wordt in principe niet verleend.

formulier aanvraag verlof