Ziekte of absentiemelding

Magister App ziekmelden door ouders

Indien er geen absentmelding heeft plaatsgevonden, wordt dit gemeld bij de verzuimcoordinator.

Voor een ziek- of absentiemelding belt u: 072-5122477
In het hoofdmenu kiest u vervolgens optie 4.