Ziekte of absentiemelding

Magister App ziekmelden door ouders

Indien er geen absentmelding heeft plaatsgevonden, wordt dit gemeld bij de verzuimcoordinator.

Voor een ziek- of absentiemelding belt u: 072-5122477
In het hoofdmenu kiest u vervolgens optie 4.

Verzuimkaart

De verzuimkaart moet ingeleverd worden bij de conciërges. Indien mogelijk minimaal 2 dagen van te voren. De verzuimkaart wordt gebruikt voor bijvoorbeeld medische afspraken, tandarts, familieomstandigheden, enz.

Voor het vervullen van wettelijke religieuze plicht, zoals bijvoorbeeld Suikerfeest of Slachtfeest, ook de verzuimkaart gebruiken.

Verzuimkaart