TEYLERS MUSEUM

Met CKV gingen 4HAVO en ook 4VWO klassen naar Haarlem om het Teylers museum te bekijken. Gezamenlijk gingen we ernaartoe en toen we arriveerden, werden we gesplitst in 2 groepen, een groep die met de tour begon en een groep die begon met het etsen.

Bij de tour kregen we te horen over meneer Teyler, een natuurkundige. We kregen te horen over zijn geschiedenis en hoe hij het had in het leven. Daarna werden we geleid naar een kamer met schilderijen. Deze schilderijen waren niet van die bekende Rembrandt of van Gogh. Deze schilderijen waren van schilders die toen die tijd nog leefde (rond de 19e eeuw). Er was ook een soort symmetrie in de kamer met al die schilderijen.

In diezelfde kamer lagen er ook nog een soort boeken, met kopieën van tekeningen/schetsen van schilders. Wij zagen die van Rembrandt. Voorbeelden hiervan zijn de verloren zoon (de man met drie benen) en Liefde in de gouden eeuw.  

We kwamen daarna in een andere ruimte met allemaal boeken en allemaal spullen die bij de natuurkunde hoorden. De boeken gingen over wetenschappelijke literatuur. Er was daarna ook nog een bibliotheek met nog meer boeken. Hier zagen we ook enkele voorbeelden van Rembrandt zijn etsen. Hele mooie etsjes waaronder zelfportretten.  

Na de tour begonnen we met het etsen. We kregen een uitleg van hoe je moest etsen. Je kreeg dus een stuk plastic en een etsnaald. Ook kregen we onze schets die we op school hebben gemaakt. Met de naald krassen we op het plastic. 

Als je dit gedaan had kon je er inkt op doen. Overal waar je gekrast had waren er deukjes, waardoor de inkt daar in bleef zitten, als je het plastic schoonmaakte. Daarna deed je je ets door een drukpers en kreeg je daarna je zelfgemaakte ets. Dit deed je dus 2 tot 3 keer.  

Deze etsen werden door de CKV docent meegenomen om er een cijfer voor te geven.  

Jan Pureveen (4HA)