TTO – Dag van de Talen

Op donderdag 21 januari hebben onze tweetalige tweedeklas leerlingen in het kader van de Europese Dag van de Talen op meer dan 40 basisscholen in en rondom Alkmaar een les Engels gegeven aan groep 8 leerlingen. Een spannend moment voor deze leerlingen welke zij met veel plezier en aandacht hebben voorbereid en uitgevoerd.

Voor de tweetalige docenten die mee waren ter begeleiding geweldig om te zien hoe goed en vloeiend onze leerlingen het Engels gebruiken en uit kunnen leggen. Bedankt allemaal, voor jullie inzet en enthousiasme!

foto 3       foto 2