Uit de schaduw – 1 november 2016

Voor de 3e klassen was er dinsdag een project georganiseerd: ‘Uit de schaduw, in het licht’, in samenwerking met NTI-NLP Limmen.

Er waren zo’n 160 leerlingen, 13 Willem Blaeu docenten en 40 begeleiders naar de cultuurkoepel in Heiloo gekomen. De leerlingen werden opgevangen in een ruimte ernaast, tot de hele groep compleet was. Om 10 uur liepen ze gezamenlijk de koepel binnen waar alle begeleiders een haag hadden gevormd en ze een hartelijk welkom gaven. Een beetje overdonderd konden de leerlingen gaan zitten. De dag begon met enkele leuke spelletjes, zoals samen tot 3 tellen om de beurt. Ook werd een steen/papier/schaar challenge gehouden, gekke dansjes gedaan. Daarna werden er groepjes van 5 gevormd, 1 begeleider en 4 deelnemers. Ook onze eigen docenten waren deelnemers. In deze setting kregen de leerlingen vragen over ‘wie zou ik zijn als..’ etc. Na deze vraagstukken waarin er met veel respect naar elkaar geluisterd werd, kwam het ‘uit de schaduw, in het licht’ gedeelte. Er werd een grote cirkel gevormd. Op diverse vragen mocht je juist in het licht gaan staan, of in de schaduw blijven. Sowieso was je de hele middag vrij in wat je wel/niet wilde delen met anderen. Het mooie aan deze aanpak was dat je kon zien dat je niet de enige was die ergens mee zat, maar er soms nog vele anderen hetzelfde voelen. Dit gaf steun aan elkaar en was fijn om te zien hoe een ieder elkaar hielp. Voor sommigen was dit ook wat ongemakkelijk, maar dat was ook goed. Het was goed zoals ze er zelf mee omgingen. Hierna weer in nieuwe groepjes van 5 vragen beantwoorden zoals ‘als je me echt zou kennen dan..’ Ook hierin was een ieder vrij om te delen wat hij/zij wilde. Er zijn mooie dingen gedeeld met elkaar en ook diverse zakdoekjes gebruikt. Vervolgens mocht iedereen een keer op de stoel staan, vertellen waar hij/zij goed in is. Daarna groot applaus voor een ieder.

Leuk om te zien! We eindigden met een rondje complimenten geven, met een microfoon. Respect voor een aantal deelnemers die zulke mooie complimenten aan anderen hebben durven geven! Tot slot weer een gekke afsluiting en konden de leerlingen door de haag van begeleiders weer terug naar huis.

Ik hoop dat een ieder dit als een fijne dag heeft ervaren. Wij hopen dat door middel van deze dag we wat meer respect voor elkaar tonen en we in school/de klas op een fijne manier met elkaar om kunnen (blijven) gaan.

Belangrijkste les van deze dag is denk ik wel de volgende: Het is altijd de buitenkant van de ‘ijsberg’ die je kunt zien bij de mensen met wie je te maken hebt. Houdt er rekening mee dat er ook een groot gedeelte (de binnenkant) niet te zien is maar die er wel is.

Marije Bakker, antipestcoördinator