Verlof en absentie

Ziektemelding

Wanneer een leerling door ziekte niet naar school kan, dient de ouder/verzorger vóór 8.30 uur de school hierover te informeren. Bij iedere volgende ziektedag dient de ouder/verzorger opnieuw de school te informeren. Bij langdurig (ziekte)verzuim kan de ouder/verzorger dat aangeven zodat niet opnieuw iedere dag gebeld hoeft te worden.

Ziekmelden voor 8.30 uur is mogelijk via:

 

Absentiemelding (anders dan ziek)

Wanneer een leerling niet naar school kan vanwege bezoek aan orthodontist/tandarts/huisarts/ziekenhuis/fysiotherapeut/externe hulpverlening/vervullen van wettelijke religieuze plicht, zoals bijvoorbeeld Suikerfeest of Offerfeest etc., dient de ouder/verzorger minimaal 1 dag van tevoren school hierover in te lichten.

Absent melden is mogelijk via:

  • Ingevulde en ondertekende verzuimkaart. De leerling dient dit in te leveren bij de conciërge
  • Mail verzuim@willemblaeu.nl met daarin vermeld naam, datum, lesuur/lesuren en reden

 

NB: leerlingen die 18 jaar en ouder zijn, zijn volgens de wet volwassen. Deze leerlingen kunnen zelf hun absenties en ziekmeldingen regelen (telefonisch, via Magister App, via een verzuimkaart of via de mail.)

 

Buitengewoon verlof

Algemeen: Wanneer een leerling vanwege een bruiloft, verhuizing of vakantie of niet aanwezig kan zijn op school, dient de ouder/verzorger minimaal 6 weken van te voren dit aan te vragen bij de rector. De aanvraag is ter goedkeuring aan de rector.

Aanvraag formulier aanvraag verlof

Sport: Wanneer een leerling vanwege sportactiviteiten niet aanwezig kan zijn op school, dient dit te worden aangevraagd bij de LOOT-begeleiding (topsport@willemblaeu.nl)

 

Ongeoorloofd verzuim zie verzuimkaart