Verwachtingen

Wij streven naar een school waar iedereen zich veilig voelt, waar we goed met elkaar omgaan en waar – zo veel mogelijk met plezier – wordt geleerd. Wij gaan ervan uit dat elke leerling weet welke houding van hem of haar wordt verwacht om dit mogelijk te maken. Respect is voor ons de basis van goed onderwijs.

De volgende regels ondersteunen dit:

  • In de les maar ook bij excursies draagt elke leerling bij aan ieders veiligheid en aan een goede sfeer.
  • De school is een rookvrije omgeving; alleen direct naast of onder het afdak op het binnenplein mag worden gerookt (maar liever niet en zonder geluidsoverlast voor de lessen).
  • In de lokalen worden geen petten, jassen en/of mutsen gedragen.
  • Eten en drinken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen: kantine en aula.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon of andere mobiele computers etc.  is toegestaan in het gebouw maar mag voor anderen geen overlast veroorzaken. In lokalen is het gebruik hiervan alleen toegestaan als de docent dit toestaat. Het maken van opnames op school voor niet-onderwijsdoelen is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om alcohol, drugs, wapens en/of vuurwerk te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
  • De vervoersmiddelen moeten op slot worden gezet. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of voor diefstal (de school zorgt voor ruimte voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen of scooters. Buiten de daarvoor bestemde plaatsen is stalling niet toegestaan).
  • Omwille van de veiligheid is fietsen of rijden op het schoolplein niet toegestaan.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon of andere mobiele computers etc. is toegestaan in het gebouw maar mag voor anderen geen overlast veroorzaken. In lokalen is het gebruik hiervan alleen toegestaan als de docent dit toestaat.