Terug naar het overzicht

Wat wij belangrijk vinden

Leer en verbeter jezelf: Iedereen wordt uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien. We helpen elkaar op die zoektocht en geven elkaar ruimte om persoonlijke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat doen we door de lat hoog te leggen en duidelijke eisen te stellen.

Ontmoet elkaar: In een prettige sfeer waarin iedereen zich veilig voelt ontmoeten we elkaar in de dialoog. Er is aandacht voor de eigenheid van elk individu, we bejegenen elkaar zorgvuldig en met respect en leren van voortschrijdend inzicht na reflectie.

Neem je eigen verantwoordelijkheid: In het onderwijs en de begeleiding wordt het gevoel van eigenaarschap van de leerlingen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling bevorderd. Medewerkers en leerlingen zoeken een balans tussen gezamenlijke en persoonlijke leerdoelen, waarbij de relatie net zo belangrijk is als het resultaat. Voor individuele medewerkers is het nemen van verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend en we handelen professioneel.