Week van het (anti)pesten

Afgelopen week was ‘het week van het (anti)pesten’. Nationaal was hier aandacht voor in de media. Zeker op OSG Willem Blaeu is hier aandacht voor gedurende het schooljaar.
OSG Willem Blaeu is gestart met Rots & Water trainingen in klas 1. Voor klas 3 staat er binnenkort het project Uit je schaduw’ in het lesprogramma. De tweedejaars leerlingen zullen een programma krijgen dat te maken heeft met improvisatietheater op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling.

Voor alle 3e klas leerlingen is op dinsdag 1 november 2017 het project ‘Uit de schaduw’.
Wellicht kennen jullie het programma ‘over de streep’. Dit programma lijkt hier heel erg op. Er wordt bij dit programma een plek gecreëerd waarbij je in en uit de schaduw kunt staan.
De leerlingen worden eerst dmv leuke spelletjes/ opdrachten in een vrolijke stemming gebracht. Daarna gaan ze in groepjes van zo’n 6 personen uiteen waar lastige onderwerpen besproken (kunnen) worden. Onder begeleiding van studenten van de organisatie en door de docenten en mentoren. Ook wordt er met de hele groep het ‘over de streep’ gedeelte behandeld> in en uit de schaduw. Leerlingen zijn vrij om te vertellen wat zij willen vertellen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de anti-pestcoordinator: M.Bakker.

Deze week zijn alle brugklassen begonnen met de Rots en Water trainingen onder leiding van Ben Vitalis. Het zal in totaal 8x plaats vinden op school. De leerlingen krijgen met hun klas en mentor samen mentale en fysieke weerbaarheidstraining. We hopen dmv deze lessen dat het zelfvertrouwen groeit bij de leerlingen, ze meer zelfbeheersing zullen hebben in momenten van conflicten en ze goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Soms kun je je ‘Rots’ inzetten om voor jezelf op te komen. Een andere keer kun je weer wat meer ‘Water’ inzetten om het even te laten gaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan binnen de klas en binnen de school. We hopen dat dit zal helpen om een prettig leerklimaat te creëren.
Zie http://benvitalistrainingen.nl/ voor meer informatie. De trainingen vinden plaats met de mentor. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Naast deze activiteiten heeft iedere klas een mentorcontactmoment. In klas 1 en 2 is er nog extra aandacht voor sociale emotionele vaardigheen en studievaardigheden, daar maken we gebruik van de mentormethode TUMULT. Op het Willem Blaeu krijgen de brugklasleerlingen 2 uur in de week een les met de mentor. Diverse onderwerpen worden er met elkaar besproken/ behandeld. Er wordt onderscheid gemaakt in sociale vaardigheden en studievaardigheden. We werken regelmatig met de methode Tumult waarin onderwerpen (wbt de sociale vaardigheden) als: ‘Een nieuwe klas, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Opkomen voor jezelf’ ed langskomen. We vinden het belangrijk dat de sfeer in de klas optimaal is. Waar nodig zullen er gesprekken plaatsvinden om de omgang met elkaar te verbeteren. Iedereen is welkom in de klas/ op school. Ook hebben alle klassen een omgangscontract opgesteld met afspraken hoe we met elkaar om willen gaan en heeft iedereen daar een handtekening onder gezet. Deze worden in de lokalen bij de mentoren opgehangen.

Hierdoor is er aandacht voor manier waarop we met elkaar omgaan. Mochten er toch incidenten zijn, waar het gaat om negatieve uitlatingen of omgang met elkaar, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor of anti-pestcoordinator. We gaan hiermee dan aan de slag om het voor iedereen prettig te hebben op onze school.
Dit hebben wij vastgelegd in ons Antipest-protocol.