Aanmelden en plaatsen

Soorten brugklas 

Bij de plaatsing volgen we het advies van de basisschool en betrekken we de uitslag van een onafhankelijke test, de eindtoets in groep 8. We delen brugklassers n.a.v. het basisschooladvies op één niveau in: vmbo bb of kb, mavo, havo of vwo. We hebben soms combinatieklassen met twee niveaus. Leerlingen krijgen toetsen op hun eigen niveau. We dagen leerlingen uit om zich te ontwikkelen en bieden mogelijkheden tot opstromen. 

Meld je aan voor schooljaar 2024-2025 

De aanmelddagen zijn maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 maart 2024. Om je in te schrijven voor het Willem Blaeu vul je het digitale inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is actief na de open dag. 

Wil je tijdens de aanmelddagen langskomen met je ouder(s)/verzorger(s) dan kan dat, er is altijd tijd voor een persoonlijk gesprekje. Ook kun je met je ouder(s)/verzorger(s) nog een rondje door de school lopen om je nieuwe school te laten zien. 

Plaatsing brugklas 

Plaatsing in het eerste leerjaar gebeurt in eerste instantie op basis van het advies van de basisschool.  Als blijkt dat de uitslag van de eindtoets zoals NIO of CITO afwijkt, dan nemen we contact op met de basisschool. Ons beleid is om leerlingen zoveel mogelijk op niveau te plaatsen. Mochten er combinatieklassen komen, dan wordt er op twee niveaus lesgegeven en getoetst! Indien de basisschool een dubbeladvies gegeven heeft b.v. havo/vwo, dan plaatsen wij in principe op het hoogste niveau. 

  • Vwo (atheneum/gymnasium)
  • Tweetalig vwo
  • Havo
  • Tweetalig havo
  • Mavo (vmbo-tl)  
  • Vmbo-kb 
  • Vmbo-bb

Voor meer informatie kunt u terecht bij de pagina ‘onze school’ en de pagina ‘onderwijs’.

Klassengrootte


Bij de vwo, havo en mavo klassen proberen we het maximaal op 30 leerlingen te houden, en voor de klassen vmbo proberen we de klassen niet groter te maken dan 25 leerlingen.