Bevoegd gezag

Het Bevoegd Gezag wordt gevormd door de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord.
Voorzitter van het College van Bestuur is de heer dr. R.B.M. Rigter.
Behalve de O.S.G. Willem Blaeu ressorteren onder dit bestuur:

  • Murmellius Gymnasium te Alkmaar
  • Stedelijk Dalton College te Alkmaar
  • De Viaan te Alkmaar
  • Focus te Heerhugowaard
  • Berger Scholengemeenschap te Bergen
  • Huygens College te Heerhugowaard
  • R.S.G. Wiringherlant te Wieringerwerf

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
Postadres: Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar
Bezoekadres: Arubastraat 2-4, Alkmaar
(gebouw Stedelijk Dalton College)
Telefoon: 072-5671067
Website: www.sovon.nu
E-Mail: bmo@sovon.nu