Als een leerling door ziekte of een andere oorzaak niet naar school kan, dient de ouder vóór 8.30 uur de school te informeren om zijn/haar kind-met opgave van de reden- absent te melden, Het is nu mogelijk voor ouder(s) om de ziekmelding van hun kind via het ouderaccount van Magister aan ons door te geven. Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met school. 072 – 512 24 77.

Andere absentie zoals een bezoek aan dokter of orthodontist kan niet via Magister worden doorgegeven. Wanneer van tevoren bekend is dat een leerling de lessen niet kan volgen, vragen ouder(s) hiervoor schriftelijk toestemming.