Burgerschap

Het plan burgerschap bevat een korte beschrijving van de school. Vervolgens formuleren wij onze onderwijsvisie en onze visie op burgerschap en integratie. Dit koppelen we aan een burgerschapsmodel en aan de waarden, van waaruit wij burgerschap en integratie benaderen. Vervolgens beschrijven we de domeinen democratie, participatie en identiteit, zoals die op het Willem Blaeu herkenbaar zijn. Daarna gaan we in op de burgerschapsdoelen in relatie tot ons schoolcurriculum. In een overzicht is terug te zien in welke mate wij de burgerschapsdoelen verwezenlijken. Ook beschrijven we in dit plan de rol die docenten en onderwijsondersteuners binnen ons concept vervullen. Tenslotte geven we inzicht in de wijze, waarop we verantwoording afleggen over burgerschap en integratie, hoe aansturing plaatsvindt en hoe we onze burgerschapactiviteiten en de visie daarop borgen in ons kwaliteitsbeleid en evalueren.

Burgerschapsplan Willem Blaeu 2023-2024

Maatschappelijke Stage (MaS)

Voor meer informatie over de MaS bij OSG Willem Blaeu kunt u MaSstage downloaden.